Waarom de VvE Beheerders

‘De VvE Beheerders, uw betrouwbare partner voor beter VvE beheer.’

De VvE Beheerders

Hieronder ziet u enkele voordelen die De VvE Beheerders kan bieden voor het beheer van uw Vereniging van Eigenaren:

Wij bieden administratief, financieel en technisch beheer.
Ook voor extra VvE diensten kunt u bij ons terecht.
Wij bieden de diensten aan die u wenst tegen een gunstige prijs/kwaliteitverhouding.

De VvE Beheerders werkt zoveel mogelijk met inzicht gevende documenten om de leden zo helder en duidelijk mogelijk te kunnen uitleggen wat de (on)mogelijkheden zijn binnen een splitsingsakte in combinatie met het gerelateerde Model Reglement en de van toepassing zijnde VvE wet- en regelgeving.

Wij werken tijdens een Algemene Ledenvergadering bij voorkeur met een beamer en een groot scherm zodat de leden – o.a. bij het vaststellen van de (interactieve) begroting – direct kunnen zien wat de financiële gevolgen zijn voor hun maandelijkse VvE (voorschot) bijdragen, naar aanleiding van de te maken keuzes.

  • Door te werken met een zg. beschrijvende ALV agenda zien de leden direct welke te nemen vergaderbesluiten (door het bestuur) worden voorgesteld, met tekst en uitleg bij de agendapunten, eventueel aangevuld met de van toepassing zijnde VvE wet- en regelgeving.

De VvE Beheerders voeren een efficiënt debiteurenbeleid afgestemd op de WIK (Wet Incasso Kosten) met zo laag mogelijke kosten voor de VvE. Wij vragen de VvE om een juridisch getoetste Incassoprocedure vast te stellen waarbij de VvE kan kiezen hoeveel brieven zij wil laten versturen voordat een vordering voor incasso uit handen wordt gegeven. Daarna begeleiden wij het incassotraject van A tot Z waarbij wij nauw samenwerken met Rijssenbeek Advocaten uit Arnhem die gespecialiseerd zijn op het gebied van VvE wet- en regelgeving.

Bij het beheren en besturen van een VvE krijgt men te maken met er veel wet- en regelgeving. Wij hebben deze kennis in huis met specialisten op elk gebied.

De eigenaren krijgen een VvE inlogcode waarmee 24/7 zij toegang hebben tot mijnvvedocumenten.nl waar zij alle op hun VvE van toepassing zijnde documenten kunnen inzien, uitprinten en/of downloaden.

Schade- en storingsmeldingen kunnen 24/7 worden gedaan via mijnvvedocumenten.nl
Hier kunnen de VvE leden ook zien wanneer er wat er gemeld is, wat de voortgang van de melding is, en of en wanneer de schade of storing gereed is gemeld.

Als appartementseigenaar bezit u eigenlijk niet alleen eigen appartement, maar ook uw deel van het totale complex. En zoals elk ander gebouw heeft elk complex – oud of nieuw – onderhoud nodig. Bij een nieuw complex zal dit nog gering zijn en vallen sommige gebreken misschien zelfs nog onder de garantie, maar toch is het belangrijk om al zo vroeg mogelijk een spaarpot te hebben voor als het wel nodig is: een zogenaamd reservefonds voor groot onderhoud. Om het te verwachten onderhoud met bijbehorende kosten in kaart te brengen wordt door ons een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Hiervoor wordt het complex op basis van alle verschillende onderdelen en materialen nauwkeurig geïnspecteerd op lengte of afmeting (m1, m2, m3) en aantallen, maar natuurlijk ook op de bouwkundige staat van deze onderdelen. Dit verwerken wij in een – voor iedereen begrijpelijke, maar wel uitgebreide – rapportage waarin de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren zijn verwerkt. Op deze manier blijft uw complex in de door uw gewenste staat, voorkomt u onnodige (financiële en bouwtechnische) verrassingen en behoudt het complex (en dus ook uw appartement) zijn waarde. Door dit duidelijke overzicht worden ook de kosten over de jaren beter gespreid en wordt onderhoud beter gepland. Zo worden extra kosten vermeden door bijvoorbeeld een steiger maar één keer voor meerdere werkzaamheden te laten plaatsen. Klik hier voor een voorbeeld van een MJOP.

Door achterstallig onderhoud te vermijden en het onderhoud planmatig te laten uitvoeren worden onnodige kosten voorkomen. Daarnaast vragen wij – afhankelijk van de grootte van het onderhoud – op basis van een door ons opgestelde technische omschrijving offertes bij meerdere gespecialiseerde aannemers aan waardoor we u kunnen adviseren om de beste aanbieding te kiezen op basis van door ons gespiegelde offerten (appels met appels vergelijken). Op deze manier zorgen wij voor de beste oplossing voor uw VvE, met het oog op de lange termijn. Klik hier voor wat voorbeelden van Planmatig onderhoud.