Kom naar de Algemene Ledenvergadering

Kom naar de Algemene Ledenvergadering
9
dec

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste en belangrijkste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaars en moet wettelijk minimaal eens per jaar plaatsvinden. Dit orgaan neemt democratische besluiten over diverse gemeenschappelijke zaken. Of het nu gaat om de onderhoudsplannen voor het gebouw, gewenste aanpassingen aan het huishoudelijk reglement, het vaststellen van de maandelijkse ledenbijdragen of de kleurstelling van bijvoorbeeld zonneschermen. In de jaarlijkse ALV staat het op de agenda, wordt het besproken en beslist.

Naast dat ieder lid de mogelijkheid heeft, tot 7 dagen voor de vergadering, agendapunten aan te dragen, staan er ook een aantal vaste punten op de agenda. Zo dient in de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars in ieder geval de jaarrekening en begroting besproken te worden. Doordat in de begroting de verwachte kosten uiteen zijn gezet, voor bijvoorbeeld onderhoudscontracten, diverse verzekeringen en nutsvoorzieningen, kunnen de maandelijkse servicekosten voor de eigenaars worden berekend.

Leden die aanwezig zijn op een ALV mogen besluiten nemen

De ledenaanwezigheid bij de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars speelt een belangrijke rol bij het nemen van besluiten. Afhankelijk van de aard van de te nemen besluiten (vastgelegd in de zogeheten ‘akte van splitsingen’ en het daarbij behorende reglement), worden vergaderbesluiten namelijk alleen genomen indien er voldoende stemmen zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Oftewel er dient een quotum behaald te worden: een minimaal aantal leden om een stemprocedure geldig te laten zijn.

De VvE Beheerders willen de Algemene Ledenvergadering zo vroeg mogelijk in het jaar laten plaatsvinden. Voor enkele VvE’s is de datum voor de ALV 2016 al vastgesteld. U vind deze aankondiging op uw startpagina van Twinq.