Stemmen in de VvE, hoe ging dat ook alweer?

Stemmen in de VvE, hoe ging dat ook alweer?
9
dec

Om rechtsgeldige besluiten te nemen moeten er tijdens de ALV voldoende stemmen (aanwezig of bij volmacht) zijn. In de splitsingsakte of het Modelreglement staat hoeveel stemmen er minimaal nodig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Dit zijn de mogelijke stemsituaties:

  1. Het zogenaamde Quorum: Dat is het minimaal noodzakelijke aantal aanwezige stemmen. In Modelreglement 2006 is geen Quorum-eis meer opgenomen.
  2. Volstrekte meerderheid = de helft + één.
  3. Gekwalificeerde meerderheid = bijvoorbeeld 2/3 van de stemmen aanwezig waarvan 2/3 voor moet stemmen in de eerste ALV. In de akte kan bijvoorbeeld ook staan: 2/3 van de stemmen aanwezig waarvan ¾ voor moet stemmen.

De meeste besluiten kunnen met gewone meerderheid van stemmen genomen worden, de volstrekte of absolute meerderheid.

Voor notariële wijziging van de splitsingsakte is 80% van de stemmen nodig, medewerking van het bestuur en 100% toestemming van de hypotheekhouders.

Indien er buiten de vergadering besloten wordt moet er altijd unanimiteit van stemmen zijn.

 

Heeft u meer vragen? Kijk op onze pagina ‘Vraag & Antwoord’, of neem contact met ons op.