Extra diensten

Aanvullende VvE Diensten

Met onze aanvullende VvE diensten zijn wij in staat om u een passende dienstverlening aan te bieden. Jaarlijks terugkerende diensten kunt u laten toevoegen aan de beheerovereenkomst. Incidentele extra diensten zijn altijd – op offertebasis of tegen uurtarief – los af te nemen.
Wij hebben voor alle VvE diensten de juiste deskundigen in huis en daar waar nodig werken wij nauw samen met specialisten op hun vakgebied. Door onze jarenlange brede kennis en ervaring zijn wij heel goed in staat om uw onderhouds- en contractpartijen op waarde te schatten zodat de kwaliteit voor uw VvE altijd gewaarborgd blijft.

Vraagt u gerust in een vrijblijvend gesprek met De VvE Beheerders naar de mogelijkheden.

Onder extra diensten worden onder meer verstaan (deze lijst is niet uitputtend):

 • het opstellen van een huishoudelijk reglement;
 • het opvragen van de splitsingsakte tegen de werkelijke kosten;
 • het verzorgen van extra werkzaamheden, indien die voortvloeien uit gebrekkige administratie uit het verleden;
 • het verzorgen van de btw aangifte;
 • het verzorgen van een accountantsverklaring;
 • het verzorgen van extra tussentijdse bijeenkomsten met bestuur of commissies;
 • het bijwonen van twee of meerdere bestuursvergaderingen per kalenderjaar
 • het verzorgen van extra algemene ledenvergadering(en) met bijbehorende notulen;
 • het formuleren van een onderzoeksvraag of opdracht, of het schrijven van een plan van aanpak;
 • het adviseren over bouwkundige, (installatie)technische en infrastructurele wijzigingen;
 • het adviseren over en begeleiden van aanpassingen i.v.m. (gewijzigde) wet- en regelgeving;
 • de coördinatie in geval van calamiteiten en bijzondere situaties zoals brand, evacuatie, brand- en/of ontruimingsoefeningen;
 • het overleg voeren met belanghebbende derden (zoals gemeente en andere gebouweigenaren) over privaatrechtelijke aspecten in relatie tot onderhoudswerkzaamheden (zoals overleg over erfpachtvoorwaarden, gedeeld onderhoud);
 • het adviseren van individuele eigenaren en het VvE-bestuur bij wijzigingen in de woning, voor zover dat zaken betreft die de VvE aangaan (verbouwingsaanvragen);
 • het leveren, opvragen of (laten) opstellen van (bouw)tekeningen.