VvE opstarten of overnemen

Een VvE opstarten of overnemen

Als u een VvE wilt opstarten of overnemen van een vorige beheerder, staan De VvE Beheerders voor u klaar. Wij begeleiden u door het gehele traject.

Onder de diensten met betrekking tot het opstarten van een VvE worden verstaan:

 • het fysiek bezichtigen van het gebouw;
 • het uitschrijven van de eerste (oprichtings-) vergadering;
 • het inschrijven bij de Kamer van Koophandel;
 • het aanvragen van een bankrekeningnummer voor de nieuwe VvE;
 • het opvragen van offertes voor W.A.-, opstal- en overige verzekeringen;
 • het opvragen en bestuderen van de aangeleverde splitsingsakte;
 • het berekenen van de voorlopige door de leden verschuldigde maandelijkse VvE-bijdragen;
 • het opzetten van een (leden) administratie;
 • de bevoegdheden regelen inzake uit te voeren werkzaamheden.

Onder de diensten met betrekking tot het beheer overnemen van een vorige beheerder worden verstaan:

 • het fysiek bezichtigen van het gebouw;
 • het in ontvangst nemen van alle relevante bescheiden van de VvE;
 • het controleren van de bescheiden van de VvE op volledigheid en juistheid op basis van de checklist van de Beheerder;
 • het informeren van de eigenaren over de diensten en bereikbaarheid van de Beheerder;
 • het laten wijzigen van de tekeningsbevoegdheid bij de huidige bank;
 • het aanschrijven van de crediteuren en contractpartijen van de VvE;
 • het verzorgen van adreswijzigingen aan crediteuren en contractpartijen van de VvE;
 • het overzetten van een (leden) administratie. NB: Werkzaamheden die voortvloeien uit een in het verleden gebrekkig gevoerde administratie, worden op basis van urendeclaratie afzonderlijk in rekening gebracht. Garantieklachten worden door de Beheerder in behandeling genomen indien zij voortvloeien uit werkzaamheden die door de Beheerder in opdracht van de VvE zijn begeleid. Voor de afhandeling van overige garantieklachten zullen deze op basis van een urendeclaratie afzonderlijk in rekening worden gebracht.