Planmatig onderhoud

Behoud de meerwaarde van uw complex

Het maken van een Meerjarenonderhoudsplan heeft vele voordelen.
Zo heeft de VvE goed inzicht in het (noodzakelijke) onderhoud en kosten op langere termijn.
Op basis van een MJOP kan een goede inschatting gemaakt worden van wat er gespaard moet gaan worden in het reservefonds.
Iedere VvE dient een reservefonds te hebben, dit is wettelijk verplicht.
Op deze manier wordt achterstallig onderhoud zoveel mogelijk voorkomen en omgezet in planmatig onderhoud en blijft het complex altijd in de gewenste staat.
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van planmatig onderhoud dat duidelijk een meerwaarde voor het complex heeft.

Galerijen

Belpaneel en postkasten

Dak en galerij