Professioneel Meerjarenonderhoudsplan

Professioneel Meerjarenonderhoudsplan
7
jun

Als appartementseigenaar bezit u eigenlijk niet alleen eigen appartement, maar ook uw deel van het totale complex. En zoals elk ander gebouw heeft elk complex – oud of nieuw – onderhoud nodig. Bij een nieuw complex zal dit nog gering zijn en vallen sommige gebreken misschien zelfs nog onder de garantie, maar toch is het belangrijk om al zo vroeg mogelijk een spaarpot te hebben voor als het wel nodig is: een zogenaamd reservefonds voor groot onderhoud. Om het te verwachten onderhoud met bijbehorende kosten in kaart te brengen wordt door ons een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Hiervoor wordt het complex op basis van alle verschillende onderdelen en materialen nauwkeurig geïnspecteerd op lengte of afmeting (m1, m2, m3) en aantallen, maar natuurlijk ook op de bouwkundige staat van deze onderdelen. Dit verwerken wij in een – voor iedereen begrijpelijke, maar wel uitgebreide – rapportage waarin de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren zijn verwerkt. Op deze manier blijft uw complex in de door uw gewenste staat, voorkomt u onnodige (financiële en bouwtechnische) verrassingen en behoudt het complex (en dus ook uw appartement) zijn waarde. Door dit duidelijke overzicht worden ook de kosten over de jaren beter gespreid en wordt onderhoud beter gepland. Zo worden extra kosten vermeden door bijvoorbeeld een steiger maar één keer voor meerdere werkzaamheden te laten plaatsen. Klik hier voor een voorbeeld van een MJOP.