Scholing

Om volledig op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving en andere belangrijke zaken die spelen in de wereld van VvE’s volgen wij regelmatig cursussen, nemen deel aan bijeenkomsten, etc.

Enkele van deze VvE-gerelateerde cursussen en bijeenkomsten (klik op de tekst voor een uitgebreide omschrijving):

April-mei 2017 - NCOI 3-daagse HBO cursus Juridische communicatieve vaardigheden

 • Het hanteren van de wettenbundels
 • Het ontleden van wetsartikelen
 • Het zoeken en gebruiken van jurisprudentie
 • Het gebruik van juridische literatuur
 • Het gebruik van parlementaire stukken
 • Het oplossen van een casus op basis van de voorafgaande vaardigheden
 • Het gebruik van de juiste (juridische) argumenten en deze correct formuleren
 • Het nauwkeurig beheren van dossiers en dossiermanagement

April 2017 - BVVB Regiobijeenkomst

Behandelde onderwerpen:

 1. Onderhoudscontracten en de controle op inspannings- en prestatie afspraken.
 2. Dagelijks onderhoud en kosten efficiënt beheer.
 3. Keuring van de lift met begeleiding van het keuringsorgaan of van het onderhoudsbedrijf.
 4. Nieuwe ontwikkelingen in de markt.

April 2017 - Bureau DFO: Verdiepingsworkshop schade: Actualiteiten en Bestuurdersaansprakelijkheid

Eind 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) o.a. de beheerders van Verenigingen van Eigenaren een beperkte periode gegund om te gaan voldoen aan de vergunningsplicht om te mogen (blijven) adviseren en/of bemiddelen in verzekeringen.

Welke keuzes hebben marktpartijen gemaakt? Hoe werken die keuzes in de praktijk? Hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die eind 2015 niet waren voorzien? Hoe heeft de AFM daarop gereageerd? Welke andere ontwikkelingen zijn in dit kader vermeldenswaard?

Daarnaast wordt een groot deel van de bijeenkomst gewijd aan de bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuursfunctie kan tot allerlei – wellicht onvermoede – aansprakelijkheden leiden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie zullen nut en noodzaak van een dergelijke verzekering behandeld worden en wordt uitgelegd wat wel en wat niet onder een dergelijke dekking valt.

Docent:
Mevr. Anita Hol-Bubeck, docent schadeverzekeringen Wft (PE) opleidingen basis en schade

Maart 2017 - Instituut voor Bouwrecht: Postacademische cursus Appartementsrecht (4 dagdelen)

Dagdeel 1 Inleiding in het appartementsrecht Algemene inleiding, de zakenrechtelijke vormgeving van gebiedsontwikkeling, de rol van het appartementsrecht, overdracht en bezwaring, inhoud splitsingsreglement en huishoudelijk reglement, organen van de VvE: de vergadering van eigenaars, bestuur, voorzitter, commissies, besluitvorming.

Dagdeel 2 De praktijk van het appartementsrecht Wet verbetering functioneren VvE’s, groot onderhoud en energiebesparende maatregelen, afwijkend gebruik en overlast. De positie van grooteigenaar, volmacht, gebruik/misbruik van meerderheidsmacht, huurders in de VvE.

Dagdeel 3 Veranderend gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten, wetswijzigingen Gebruik gemeenschappelijke gedeelten, op- en aanbouw, bestemming en gebruik, wijziging en opheffing van de akte van splitsing o.a. bij aflopende erfpacht.

Dagdeel 4 Naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht Juiste grondslag vordering; soorten procedures; dagvaarding of verzoekschrift/samenloop; hoger beroep en valkuilen; onderscheid VvE recht (Boek 2 BW) en goederenrecht (Boek 5 BW) met het oog op procedurele kwesties; nietigheid, vernietigbaarheid, vervangende machtiging, betalingsverplichtingen en opschorting, aansprakelijkheid van de notaris.

Docenten:

 • mr. R.P.M. de Laat, advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. te Utrecht en hoofdredacteur VvERecht.
 • mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, advocaat Rijssenbeek Advocaten te Arnhem
 • mr. H.J.G. Braakhuis, advocaat Rijssenbeek Advocaten te Arnhem
 • prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, advocaat Paulussen Advocaten N.V. te Maastricht
 • prof. mr. A.A. van Velten, juridisch adviseur Boekel De Nerée te Amsterdam en emeritus hoogleraar VU te Amsterdam
 • mr. M.C.E. van der Vleuten, promovenda Open Universiteit op de knelpunten tussen het huur- en appartementsrecht en zelfstandig adviseur / interim-manager te Zeist

Maart 2017 - Dag van de beheerder (Rijssenbeek Advocaten)

Behandelde onderwerpen:

 • Externe financiering voor VvE’s
 • Besluitvorming rondom energiebesparende maatregelen
 • Individuele aanpassingen door eigenaars
 • Juridische actualiteiten en ontwikkelingen
 • Verhalen en gerechtelijke uitspraken uit de praktijk

Februari 2017 - Kennisbijeenkomst Juridisch Actueel – BVVB

Behandelde onderwerpen:

 • Uitbreiding van privé gedeelten en welke gevolgen dit heeft voor de o.a. de splitsingsakte van de VvE. B.v. bij het aanleggen van een dakterras, een serre of het “dichten” van een balkon etc.
 • Gedwongen verkoop van een appartementsrecht (bij achterstand in betaling van de VvE bijdragen
 • De nieuwe wet “verbetering verenigingen van Eigenaars” ingaande dit jaar

November 2016 - Rijssenbeek onderwijsdag (Rijssenbeek Advocaten)

Behandelde onderwerpen:

 1. VvE & Bouw
 2. VvE & Handhaving

Oktober 2016- Congres – Twinq software voor VvE beheer

September 2016 - VvE Kennispeil

Behandelde onderwerpen:

 1. Bemiddeling bij de VvE
 2. Juridisch
 3. Kwaliteit van beheer
 4. DMJOP